13,646 Reputation

10 yesterday
10 2 days ago
+10 14:24 upvote
10 Nov 28
10 Nov 22
10 Nov 15
10 Nov 11
40 Nov 10
10 Nov 8
10 Nov 7
10 Nov 5
30 Nov 4
10 Oct 24
65 Oct 5
10 Oct 4
10 Sep 26
10 Sep 22
10 Sep 10
10 Sep 9
30 Sep 2
10 Aug 31
10 Aug 28
10 Aug 26
30 Aug 20
10 Aug 16
80 Aug 13
35 Aug 6
10 Aug 2
10 Jul 24
45 Jul 23
10 Jul 22