84,417 Reputation

20 today
10 yesterday
20 Aug 11
10 Aug 8
10 Aug 7
20 Aug 6
10 Aug 1
10 Jul 27
10 Jul 26
10 Jul 25
10 Jul 24
10 Jul 16
10 Jul 13
10 Jul 12
-10 Jul 10
20 Jul 3
10 Jul 2
10 Jul 1
10 Jun 28
30 Jun 27
10 Jun 25
20 Jun 24
10 Jun 19
10 Jun 17
10 Jun 16
10 Jun 10
40 Jun 7
10 Jun 4
10 Jun 3
20 May 29